Koşuyolu Cad. Katip Salih Sokak No:13 Koşuyolu - Kadıköy - İSTANBUL

+90 216 545 58 60

info@esd.org.tr

+90 216 545 58 60

info@esd.org.tr

Koşuyolu Cad. Katip Salih Sokak No:13 Koşuyolu- 34718 Kadıköy- İSTANBUL / TÜRKİYE

Üyeler ve Üyelik

ESD ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

 1. Etiket üreten üreticilerin ve bu üreticilerle yan sanayi olarak çalışan tedarikçilerle, etiket makineleri ve aksamı satıcılarının,temsilcilerinin,sahibi,ortağı veya imza yetkilisi olan bir görevlisi olmak. (Etiket satışı yapıyorsa,üretici olmak şarttır)
 2. Dernekten az üç yıldır üye olan 2 asil üyenin başvuru formunu imzalamış olması.
 3. Üye adayının yetkili bulunduğu firmanın en az 1 yıldır ticaret siciline kayıtlı olması,imza yetkili üye adayının en az 1 yıldır şirkette çalışıyor olması.
 4. Dernekler kanunu ve diğer kanunlarda tanımlanan ve bir derneğe üye olmasına mani olacak özellikleri taşımaması.
 5. Bir firmadan en fazla 3 kişi üye olabilir.Bir firma üye olmuşsa en fazla 2 çalışanı da üye olabilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

KİŞİ

 1. Dernek merkezinden temin edilecek olan şirket bilgi başvuru ve üye başvuru formlarını doldurup imzalayarak başvuru yapılır.
 2. Kişisel başvuru formuna yukarıda belirtilen biçimde iki üyenin imzası alınır.
 3. Formlara ekler
 • Kişisel özgeçmiş ve tüzüğün okunarak kabul edildiğinin beyanı.Başvuran kişinin,firmada kaç yıl çalıştığını beyan etmesi.Doğru verilmeyen beyandan başvuru sahibi sorumludur.
 • İmza sirküleri fotokopisi (yönetmeliğine uygun olarak imza yetkilisi olduğunun ibrazı)
 • Savcılıktan iyi hal kağıdı
 • Firmanın ticaret sicili belgesi
 • İki adet fotoğraf
 • İkametgah senedi
 • Şirket Logosu (Vektörel olarak mail yolu ile)

ŞİRKET

 1. Dernek merkezinden temin edilecek olan şirket/ bilgi başvuru formu doldurulup imzalanarak başvuru yapılır. (Şirketi temsil edecek kişi de üye formunu doldurur)
 2. Kişi başvuru formu da doldurularak 3 yılını tamamlamış iki üyenin imzası alınır.
 3. Forma ekler
 • Üye olunması ve firmayı kimin temsil edeceği konusunda alınmış Yönetim Kurul kararı
 • Kuruluş ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri.
 • Son altı ay içinde alınmış faaliyet belgesi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Temsil edecek kişinin nüfus cüzdan fotokopisi ve iki resmi.
 • Temsil edecek kişinin savcılık belgesi
 • Şirketin özgeçmiş yazısı
 • Şirket Logosu (Vektörel olarak mail yolu ile)

İŞLEME ALMA

Eksiği olamayan başvurular ilk yönetim kurulu sonrasında sicil kuruluna sevk edilir.Dernek merkezinde 15 gün askıda kalır ve tüm üyelere yazılı olarak bildirilir.

Sonuçlar başvuru sahiplerine yazılı olarak iletilir.

Sicil kurulu tavsiyesi ve yönetim kurulu kararıyla üyeliğe alınan üye adaylarının giriş aidatlarını bildirim tarihinden 15 gün sonrasına kadar ödenmemesi durumunda üye kaydı yapılmaz.

Not: Giriş aidatı 2.500 TL yıllık aidat 1.200 TL dir. Yeni giren üye girdiği yıl toplam 3.700 TL ödeyecektir. Yeni üye: eğer firmada görev değişikliği nedeniyle üye olursa ve firma daha önce eski üyesi için giriş aidatı ödemişse yeni üye yalnızca yıllık aidat öder. İkinci ve üçüncü üçüncü üyelikler için ayrıca giriş aidatı ödenir.