Koşuyolu Cad. Katip Salih Sokak No:13 Koşuyolu - Kadıköy - İSTANBUL

+90 216 545 58 60

info@esd.org.tr

+90 216 545 58 60

info@esd.org.tr

Koşuyolu Cad. Katip Salih Sokak No:13 Koşuyolu- 34718 Kadıköy- İSTANBUL / TÜRKİYE

Kurumsal > Haberler

11. Olağan Genel Kurul Duyurusu

17.03.2021

Sayın Üyemiz,

Etiket Sanayicileri Derneğimizin pandemiden dolayı yapılamayan 11. Olağan Genel Kurul birinci toplantısı aşağıdaki gündemle, 31 Mart 2021- Çarşamba günü 10:00-11:00 saatleri arasında Holiday Inn İstanbul Airport Otel’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11. Olağan Genel Kurul ikinci Toplantısı, aynı gündemle 27 Mayıs 2021- Perşembe günü 10:00-11:00 saatleri arasında Holiday Inn İstanbul Airport Otel’de yapılacaktır. Teşriflerinizi rica ederim.

    Saygılarımla
    Aydın OKAY

ESD Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama
 2. Kongre Divanı seçimi
 3. Saygı Duruşu
 4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması
 5. Yönetim dönemine ait faaliyet ve hesapların müzakeresi.
 6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı, ayrı ibrası.
  1. Çeşitli nedenlerle üyeliği sona eren üyelerin borç bakiyelerinin terkini
 7. 2021 yılı tahmini bütçesinin görüşülüp onaylanması
 8. Yönetim Kuruluna, yeni dönemde bütçede, fasıllar arasında aktarma yapması
  yetkisi verilmesi.
 9. Üye aidatlarının arttırılması veya azaltılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki
  verilmesi
 10. Yönetim ve Denetim Kurulları seçimlerinde tek liste varsa, açık oy kullanmasının
  geçerli olmasının görüşülmesi ve oylanması.
 11. Ambalaj Dernekleri Federasyonunda, müteakip toplantılarda derneğimizi temsil
  edecek 5 Asil ve 5 Yedek üyelerin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki
  verilmesi
 12. Divan Heyetinin, genel kurul tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması.
 13. Yeni, yönetim, denetim, sicil, disiplin kurullarının asil ve yedek, danışma kurulunun
  asil üyelerinin seçilmesi.
 14. Tüzük Değişiklikleri,
 15. Dilek ve temenniler
 16. Kapanış