Koşuyolu Cad. Katip Salih Sokak No:13 Koşuyolu - Kadıköy - İSTANBUL

+90 216 545 58 60

info@esd.org.tr

+90 216 545 58 60

info@esd.org.tr

Koşuyolu Cad. Katip Salih Sokak No:13 Koşuyolu- 34718 Kadıköy- İSTANBUL / TÜRKİYE

Kurumsal > Haberler

ESD 11. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Sayın Üyemiz,

Etiket Sanayicileri Derneğimizin pandemiden dolayı yapılamayan 11. Olağan Genel Kurul birinci toplantısı aşağıdaki gündemle, 15 Haziran 2021- Salı günü 10:00-11:00 saatleri arasında Holiday Inn İstanbul Airport Otel’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11. Olağan Genel Kurul ikinci Toplantısı, aynı gündemle 22 Haziran 2021 – Salı günü 10:00-11:00 saatleri arasında Holiday Inn İstanbul Airport Otel’de yapılacaktır. Teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla

Aydın OKAY

ESD Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama
 2. Kongre Divanı seçimi
 3. Saygı Duruşu
 4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması
 5. Yönetim dönemine ait faaliyet ve hesapların müzakeresi.
 6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı, ayrı ibrası.
 7. Çeşitli nedenlerle üyeliği sona eren üyelerin borç bakiyelerinin terkini
 8. 2021 yılı tahmini bütçesinin görüşülüp onaylanması
 9. Yönetim Kuruluna, yeni dönemde bütçede, fasıllar arasında aktarma yapması yetkisi verilmesi.
 10. Üye aidatlarının arttırılması veya azaltılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 11. Yönetim ve Denetim Kurulları seçimlerinde tek liste varsa, açık oy kullanmasının geçerli olmasının görüşülmesi ve oylanması.
 12. Ambalaj Dernekleri Federasyonunda, müteakip toplantılarda derneğimizi temsil edecek 5 Asil ve 5 Yedek üyelerin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 13. Divan Heyetinin, genel kurul tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması.
 14. Yeni, yönetim, denetim, sicil, disiplin kurullarının asil ve yedek, danışma kurulunun asil üyelerinin seçilmesi.
 15. Tüzük Değişiklikleri,
 16. Dilek ve temenniler
 17. Kapanış
 • Pandemi önlemleri sebebi ve Mekân düzeni açısından katılım durumunuzu lütfen yazılı olarak cevap veriniz.
  e-posta: etiketsander@gmail.com